Вести

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О ИЗГРАДЊИ МАРИНЕ

У Великом Градишту је свечано потписан Споразум о реализацији 1. фазе пројекта изградње марине у Великом Градишту између Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Агенција за управљање лукама, Јавног водопривредног предузећа “Србијаводе“ и општине Велико Градиште.
Споразум је резултат претходно потписаног Меморандума о разумевању у области наутичког туризма у унутрашњим пловним путевима, између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Агенције за управљање лукама.
Марина ће се налазити на Дунаву, у непосредној близини Сребрног језера. У склопу марине планирани су и објекти као што су управа, клуб, простор за смештај пловила, смештајни капацитети, комерцијални и други садржаји.